Reconstructie

Waarom een reconstructieverzekering?

Wilt u na calamiteiten zoals brand, inbraak of storm uw administratie weer zo snel mogelijk op orde hebben? Dat kan met een reconstructieverzekering. Zo bent u er zeker van dat u na een calamiteit weer snel aan de slag kunt. Alle kosten die moeten worden gemaakt om uw administratie en financiële informatievoorziening weer te reconstrueren, zijn gedekt. 

Als u bijvoorbeeld brand- of waterschade lijdt, is de kans groot dat ook uw administratie verloren gaat: bescheiden met unieke informatie, zoals archiefstukken, ontwerpen, tekeningen, cliëntinformatie, maar ook gegevens over onderhanden werk, openstaande en nog te factureren bedragen etc. Voor een snel herstel van uw onderneming, na een calamiteit, is die kennis van cruciaal belang. 

Preventieve maatregelen, zoals het buitenshuis opslaan van duplicaten, kunnen een aanzienlijke vermindering van het risico betekenen.

Wat is gedekt?

De reconstructieverzekering dekt de hierboven genoemde extra kosten tot een vooraf te bepalen bedrag en gedurende een afgesproken periode. De reconstructieverzekering volgt de dekking van de goederen-/inventarisverzekering en is dan ook alleen af te sluiten in combinatie met een goederen-/inventarisverzekering.

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd in een reconstructieverzekering of wilt u meer informatie? Bij Van Vught Financieel Risicobeheer kunt u rekenen op professionele assurantieadviseurs die u graag een persoonlijk advies geven.