Opzicht:

Wat is opzicht ?

Opzicht is een term die wordt gebruikt bij aansprakelijkheidsverzekeringen. Met opzicht bedoelt de verzekeraar schade aan zaken die je in je bezit had, maar waarvan je niet de eigenaar bent. Hierbij kun je denken aan spullen die je van iemand hebt geleend of die bijvoorbeeld eigendom zijn van de opdrachtgever. Als er sprake is van opzicht, kan het zijn dat de schade niet wordt vergoedt door de aansprakelijkheidsverzekering.

Voorbeeld opzicht.

Hieronder volgt een kort voorbeeld om uit te leggen hoe opzicht werkt.

Een klant heeft een keuken gekocht en verzoekt een timmerman om de keuken te plaatsen. Tijdens het plaatsen laat de timmerman per ongeluk de bovenkasten uit zijn handen vallen en deze vallen op de onderkasten waardoor zowel de boven- als onderkasten beschadigen.
In dit geval is de schade aan de keuken zelf opzichtschade. Dit daar deze keuken eigendom is van de opdrachtgever en de timmerman deze onder zich heeft om te bewerken.

Opzicht in de praktijk.

Voor sommige beroepen geven verzekeraars som standaard een opzichtdekking. Echter bij diverse beroepen/bedrijven sluit men opzicht standaard uit.
Het is verstandig om hier naar te kijken en dit eventueel mee te verzekeren.

Vragen.

Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem contact met ons op. Wij helpen u graag.