Milieuschadeverzekering (MSV)

Door technologische vooruitgang en wet- en regelgeving nemen de milieurisico's voor het bedrijfsleven toe. Een incident kan vergaande financiële gevolgen hebben, terwijl bestaande verzekeringen lang niet altijd de juiste dekking bieden. Bedrijven moeten zich daarom goed verzekeren tegen milieu-aansprakelijkheid.

Risico's

Ieder bedrijf loopt milieurisico's. Het voeren van een bedrijf kan vervuiling met zich meebrengen, die de kwaliteit van grond, lucht en water beïnvloedt.

Een voorbeeld: de nachtwaker van een bedrijf dat zwembaden installeert, wordt tegen middernacht opgeschrikt door een sterke chloorlucht. Doordat een kast is omgevallen, is er een reactie ontstaan tussen twee producten in het magazijn. Een dikke rook verspreidt zich over de wijk waar het bedrijf is gevestigd. Ruim honderd omwonenden en de bezoekers van een discotheek moeten worden geëvacueerd.

Zo'n ongelukkig voorval kan verstrekkende gevolgen hebben voor het milieu en omwonenden, maar ook voor het bedrijf dat deze situatie heeft veroorzaakt. De eigenaar van het bedrijf dat zwembaden installeert, is niet alleen tijd kwijt aan de administratieve afhandeling, hij draait tevens op voor de medische kosten, hotelovernachtingen voor de omwonenden en inkomstenderving van de discotheek. Bovendien kan hij imagoschade oplopen. De zwembadinstallateur krijgt ineens te maken met hoge kosten.

Een milieuschadeverzekering zou hem veel ellende hebben bespaard. Daarmee was lichamelijke, materiële en immateriële schade gedekt. Dat zou hebben betekend dat de medische kosten, hotelovernachtingen voor omwonenden en de inkomstenderving van de discotheek zouden zijn vergoed.

Wat dekt een milieuschadeverzekering?

Een goede milieuschadeverzekering houdt rekening met alle potentiële risico's en dekt alle kosten voor onderzoek en opruimen van vervuiling.

De verzekering dekt tevens:

- de kosten wanneer bezittingen van de verzekerde worden aangetast door vervuiling van derden
- de gevolgen van lichamelijke, materiële en immateriële schade, al dan niet vanwege schade veroorzaakt aan derden
- verliezen ten gevolge van vervuiling of milieuschade
- kosten voor het herstel van schade aan water, grond en natuurlijke rijkdommen

Bescherm uw bedrijf

Een milieuverzekering is zeker niet alleen wenselijk voor grote bedrijven. Ook kleine bedrijven kunnen te maken krijgen met claims die zij financieel niet kunnen dragen. Ieder bedrijf doet er daarom verstandig aan zich goed te verzekeren.

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd in een milieuschadeverzekering of wilt u meer informatie? Bij Van Vught Financieel Risicobeheer kunt u rekenen op professionele assurantieadviseurs die u graag een persoonlijk advies geven.