Ongevallen en schadeverzekering voor op-/inzittenden

De aansprakelijkheidsverzekering (WA) van uw voertuig dekt de schade die u als bestuurder van het motorrijtuig toebrengt aan een ander, indien u hiervoor aansprakelijk bent. Dit geldt ook voor letselschade aan de inzittenden van het motorrijtuig én voor eventuele letselschade aan de echtgenoot/echtgenote, kinderen of andere familieleden van u als aansprakelijke bestuurder.

Naast de aansprakelijkheidsverzekering kan er voor het motorrijtuig nog een op-/inzittendenverzekering worden gesloten, zodat letselschade ook is verzekerd wanneer u níet aansprakelijk bent.

Er zijn twee soorten op-/inzittendenverzekeringen:

- de ongevallen op-/inzittendenverzekering (OVI)
- de schadeverzekering op-/inzittenden (SVI)

We leggen u hieronder het verschil uit tussen deze twee soorten.

Ongevallen op-/inzittendenverzekering (OVI)

Een ongevallenverzekering keert een, vooraf afgesproken, bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van de op-/inzittenden van een voertuig ten gevolge van een ongeval. Het betreft hier dus geen verzekering die de volledige/werkelijke schade vergoedt. Er bestaat geen relatie tussen het uitgekeerde bedrag en de werkelijk geleden schade.

Bij overlijden wordt het vooraf daarvoor vastgestelde bedrag uitgekeerd. De uitkering bij blijvende functionele invaliditeit wordt afgeleid van het bedrag dat is vastgesteld voor een volledige, blijvende functionele invaliditeit. Bij een gedeeltelijke, blijvende functionele invaliditeit krijgt men een percentage daarvan.

Meestal bevatten de polisvoorwaarden een lijst met percentages behorend bij een bepaalde blijvende functionele invaliditeit.

Schadeverzekering op-/inzittenden (SVI)

Een schadeverzekering voor op-/inzittenden is niet, zoals de OVI, een sommenverzekering, maar een schadeverzekering. Doordat bij de schadeverzekering voor op-/inzittenden de werkelijke schade wordt vergoed, kan een uitkering bij ernstig letsel veel hoger uitvallen dan bij een ongevallen op-/inzittendenverzekering. Wel is de uitkering aan een maximum gebonden. Hoe hoog dit maximum is, kunt u bij de aanvraag zelf bepalen. Meestal wordt gekozen voor € 1.000.000,--.

De SVI geeft o.a. dekking voor de volgende letselschade: zaakschade (kleding, brillen etc.), medische kosten, inkomstenderving, huishoudelijke hulp, vervoerskosten en uitvaartkosten. Ook wordt door de meeste verzekeraars smartengeld uitbetaald.

Meer informatie?

Neem contact met ons op indien u geïnteresseerd bent in een ongevallen of schadeverzekering voor op-/inzittenden of indien u hierover meer informatie wilt. Wij zijn u daarbij graag van dienst!