Ongevallenverzekering

Waarom een ongevallenverzekering?

Bij het woord 'ongeval' denkt men al snel aan een auto-ongeluk. Maar veel ongevallen gebeuren gewoon thuis of op de werkplek. Niet iedereen overziet de gevolgen van een ongeval. Toch kan een ongeval flinke financiële gevolgen hebben en dan gaat het niet over materiële schade. Een ongevallenverzekering is een, relatief gezien, goedkope verzekering die een goede aanvulling kan zijn op andere verzekeringen.

Wat kunt u verzekeren?

Een ongevallenverzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval.

Onder 'ongeval' wordt verstaan: een plotselinge of rechtstreekse inwerking van geweld van buitenaf, waardoor een geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel ontstaat. Een ongevallenverzekering keert eenmalig een vooraf vastgesteld bedrag uit als u door een ongeval blijvend letsel oploopt of komt te overlijden.

Als er sprake is van blijvende invaliditeit wordt er uitgekeerd volgens de Gliedertaxe-tabel: op basis van de handicap wordt een percentage van het verzekerde bedrag ineens uitgekeerd. Als u bijvoorbeeld het gezichtsvermogen van beide ogen verliest, wordt er 100% uitgekeerd. Verliest u "slechts" uw grote teen, dan wordt er 10% van het verzekerde bedrag uitgekeerd. Bij overlijden als gevolg van een ongeval wordt het verzekerde bedrag aan de nabestaanden uitgekeerd.

Er kan een persoonlijke, beroeps- en gezinsongevallenverzekering worden afgesloten. De premie is mede afhankelijk van de hoogte van het verzekerde bedrag. Bij een gezinsongevallenverzekering is de premie uiteraard afhankelijk van de grootte van het gezin. Veel verzekeraars vragen een hogere premie bij risicovolle beroepen (zoals bijvoorbeeld bij een houtbewerker). Ook motorrijders betalen vaak een hogere premie.

Voor bestuurders/eigenaars van een motorrijtuig kan het verstandig zijn om een ongevallen of schade in-/opzittendenverzekering af te sluiten (kijk hiervoor bij de betreffende rubriek).

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd in een ongevallenverzekering of wilt u meer informatie? Wij geven u graag een persoonlijk advies!