Goederen-/inventarisverzekering

Waarom een goederen-/inventarisverzekering?

Voor u als ondernemer zijn uw inventaris, bedrijfsuitrusting en/of goederen van essentieel belang voor uw bedrijfsvoering. In geval van schade wilt u zo snel mogelijk een vergoeding ontvangen, zodat u tot reparatie, vervanging of herstel kunt overgaan en op korte termijn weer operationeel kunt zijn.

Wat verzekert u?

Voor het bepalen van het verzekerde bedrag van de inventarisverzekering geldt als basis de nieuwwaarde. Dit is het bedrag dat nodig is om de zaken die door een verzekerd risico verloren zijn gegaan of onherstelbaar zijn beschadigd, te vergoeden. Hierbij wordt uitgegaan van de prijs die ten tijde van de schade voor deze zaken van dezelfde soort en kwaliteit moet worden betaald. Voor de verzekering van uw goederenvoorraad dient u de inkoopwaarde te hanteren.

Is het taxeren van de inventaris verstandig?

Wanneer u uw inventaris door een deskundige laat taxeren en de verzekering op basis van dit rapport afsluit, zal bij schade de getaxeerde waarde als werkelijke waarde direct vóór de schade gelden. Dit is dan derhalve de grondslag voor de schadeberekening.

Wat is gedekt?

Deze verzekering dekt onder andere schade aan uw inventaris, bedrijfsuitrusting en goederen die is ontstaan door:

- brand
- storm
- inbraak
- vandalisme
- leidingbreuk (waterschade)

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd in een goederen-/inventarisverzekering of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op. Graag zorgen wij ervoor dat uw inventaris en goederen goed zijn verzekerd!