Geldverzekering

Waarom een geldverzekering?

Ondanks dat we steeds meer naar een maatschappij gaan waarin 'plastic geld' de gewoonte wordt, heeft u toch nog vaak te maken met contant geld.

Ook als u uw geld opbergt in een kluis, op tijd afstort bij de bank en geen grote bedragen in de kassa houdt, kunt u te maken krijgen met een overval of een inbraak. Naast deze beangstigende situaties is er ook kans op brand waardoor uw geld en waardepapieren verloren gaan. Hierdoor kan een financieel gat ontstaan. Om de financiële tegenslag door dergelijke gebeurtenissen te kunnen opvangen, is het verstandig een geldverzekering af te sluiten.

Wat is er allemaal verzekerd op een geldverzekering?

Zoals hierboven al is aangegeven, kunt u zich via een geldverzekering verzekeren tegen de financiële gevolgen van een overval, beroving, inbraak en brand. De verzekering geeft dan dekking voor een vooraf afgesproken bedrag aan contant geld en waardepapieren.

Er wordt wel vereist dat u een goede kluis heeft. Afhankelijk van het bedrag dat u aan geld en waardepapieren heeft, worden ook eisen gesteld aan de kluis (waardeborging) en aan de verankering van de kluis. Daarnaast stelt de verzekeraar een goede omgang met het geld (met betrekking tot het afstorten bij de bank, goed kassabeheer en dergelijke) verplicht.

Deze laatste eis is niet alleen belangrijk voor de verzekering. Doe dit ook voor uzelf, zodat u en uw eventuele personeelsleden zoveel mogelijk behoed blijven voor een eventuele overval of beroving. Los van de financiële schade heeft een overval of beroving over het algemeen een grote impact op u en uw personeelsleden. Dit willen we natuurlijk graag voorkomen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over een geldverzekering? Neem dan contact met ons op via onderstaande mogelijkheden of loop even binnen.