Het is verstandig om in de financiële planning voor uw gezin rekening te houden met de latere studietijd van uw kinderen.

Maar liefst 6 op de 10 studenten krijgt momenteel een gemiddelde bijdrage van de ouders om rond te kunnen komen, van 100,= per maand indien ze thuiswonen en 233,= indien ze op kamers wonen. Twee op de drie ouders betaalt voor de specifieke uitgaven van collegegeld, studieboeken etc.
Van alle studenten leent 6% geld van hun ouders.

Ruim driekwart van de studenten zegt een goede financiële opvoeding te hebben gehad van hun ouders. Zij hebben minder moeite met rondkomen en het bijhouden van hun administratie dan kinderen die vinden dat ze een minder goede financiële opvoeding hebben gehad.

Sowieso weegt de mening van vader en moeder nog zwaar als de studenten zijn uitgevlogen. Van de studenten die niet lenen, ziet 35% hier vanaf omdat het wordt afgeraden door de ouders.