Op een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (A.V.B.) bestaat ook dekking voor schade als een werkgever heeft verzuimd om een toereikende verzekering te sluiten voor zijn werknemers die zich in verband met hun werk in het verkeer begeven. Dat heeft de Hoge Raad afgelopen week geoordeeld.
De Hoge Raad vindt dat de dekking van een A.V.B. ruim moet worden uitgelegd.

Het missen van een uitkering door de werknemer (in dit geval door een ongeval waar geen toereikende ongevallenverzekering was afgesloten door de werkgever), wat aangemerkt dient te worden als niet-gedekte zuivere vermogensschade, dient te vallen in een AVB polis gezien de functie welke deze vervult in het maatschappelijk verkeer en de verwachtingen daarvan.