Met het nieuwe voorjaarsakkoord van de Kunduz-coalitie gaat er gesneden worden in de hypotheekrenteaftrek. Wat verandert er nu precies ? Een deel van de veranderingen moet nog nader ingevuld worden. Maar de hoofdlijn van het akkoord is duidelijk, maar wel ingewikkeld.

Het komt er op neer dat het kabinet er voor wil zorgen dat er minder riskant geleend wordt op het huis.

Belangrijk is dat nieuwe hypotheekleningen in 30 jaar volledig moeten worden afgelost in plaats van de huidige verplichting om 50% af te lossen. Dit betekent dat u naast de rente ook de volledige aflossing in 30 jaar dient te betalen. Dit betekent een verzwaring van de woonlast. Tevens wordt de aftrekbaarheid van de lening ingeperkt.

Nu kun je nog kiezen uit diverse hypotheekvormen. Met de wijziging blijft er in principe nog maar één hypotheekvorm die voldoet namelijk de annuïteitenhypotheek waarmee je maximaal voordeel behaalt op de hypotheekrenteaftrek. Deze maatregelen betekenen dat een hypotheek duurder zal gaan worden in de maandlast. Een voordeel is natuurlijk wel dat je na 30 jaar van de hypotheeklast af bent. Hierdoor zal het voor starters wel moeilijker gaan worden om een hypotheek te sluiten.

Deze maatregel geldt niet voor lopende hypotheken maar alleen voor nieuwe hypotheken.