Bij het vaststellen van de hoogte van een uitkering welke aan het loon gerelateerd is (zoals WW of WIA) wordt voortaan gekeken naar het laatstverdiende loon.