Vanaf 1 januari 2012 komt de spaarloonregeling te vervallen in Nederland. Hierdoor zal er vanaf deze datum geen geld meer worden gestort op uw spaarloonrekening.

Indien u aan uw spaarloonrekening een levensverzekering heeft gekoppeld (lijfrente etc.) dan kunt u 2 dingen doen:
- u kunt zelf de premie gaan betalen (misschien betaalde u al een gedeelte zelf)
- u kunt de polis premievrij maken (oftewel vanaf die datum stort u geen nieuwe premie meer op deze
  verzekering). Indien u de polis zelf wilt gaan betalen dan zal de maatschappij een ander rekeningnummer nodig
  hebben waarvan men de premie kan incasseren. Op die manier blijft u fiscaal voordelig doorsparen voor een
  aanvulling op de oudedagsvoorziening.

Indien u geen aktie onderneemt en de maatschappij krijgt geen ander rekeningnummer door en ook na betalingsherinneringen geen premie ontvangt, worden de polisvoorwaarden toegepast. Dit betekent dat de verzekering premievrij wordt voortgezet.