De rente op spaargeld is in de loop van 2016 steeds dichter naar nul procent gekropen. Aan het einde van het jaar is het gemiddelde spaarrentetarief uitgekomen op een percentage van 0,45%. Dat is bijna een halvering in een jaar tijd.

De Spaarrente Barometer van MoneyView laat zien dat de rentetarieven voor dagelijks opvraagbare spaarrentes vorig jaar continu een daling laten zien. Het gemiddelde spaarrentetarief bij een saldo van 10.000 euro kwam in de eerste week van 2016 nog uit op 0,87%. Is nu sprake van een halvering, in 2015 nam het gemiddelde spaarrentetarief ook af, toen met iets minder dan 30%.
Veel rentewijzigingen

In het eerste kwartaal van 2016 werden 43 rentewijzigingen geregistreerd, in het laatste kwartaal gaat het om 30 renteverlagingen.