De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is in 2016 voor het eerst sinds 2010 weer gestegen, aldus het CBS.

11 augustus 2016

In 2010 lag de waarde in Nederland nog op 242.000 euro per woning, daarna begon deze te dalen. Op 1 januari 2016 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde 209.000 euro, waarmee deze 1,5 procent hoger lag dan een jaar eerder..

Amsterdam spande de kroon met een woningwaardegroei van 9 procent in het afgelopen jaar. De gemiddelde WOZ-waarde steeg daar van 232.000 naar 253.000 euro per woning. Elburg was de grootste daler met 9,2 procent. In deze gemeente ging de WOZ-waarde in een jaar tijd van 250.000 naar 227.000 euro per woning.

In de provincie Utrecht is de gemiddelde woningwaarde met 243.000 euro het hoogst, gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant met respectievelijk 240.000 en 227.000 euro. De provincie Groningen heeft met gemiddeld 155.000 euro per woning de laagste WOZ-waarde.
Met een stijging van 3,4 procent was de groei het sterkst in Noord-Holland. Ook in Limburg en Zuid-Holland steeg de WOZ-waarde meer dan gemiddeld. In Gelderland en Groningen bleef de gemiddelde woningwaarde gelijk aan die van 2015.

De ontwikkelingen van de WOZ-waarde en de huizenprijzen lopen overigens niet synchroon. Het CBS: "Dit heeft meerdere redenen. Naast het effect van de taxatie van een jaar eerder, worden bij de ontwikkeling van de WOZ-waarde alle woningen in de woningvoorraad meegenomen, dus ook huurwoningen. Daarnaast verandert de woningvoorraad door nieuwbouw en sloop, wat over het algemeen een positief effect heeft op de ontwikkeling van de WOZ-waarde."