De kans dat in Europa veel schade wordt veroorzaakt door zware stormen en buien neemt toe. Dat komt door groeiende intensiteit van de stormen en doordat dure gevels van gebouwen steeds kwetsbaarder worden en te zwaar te lijden hebben van hagel.

Dat concludeert Munich Re in het rapport Topics Geo, waarin de herverzekeraar terugkijkt op de natuurrampen in 2015 en daarvoor. De laatste jaren hebben stormen verschillende keren voor schades van meer dan 1 miljard. De meeste schade van de laatste jaren was in juli 2013 in Duitsland: 4,6 miljard euro, waarvan 3,5 miljard verzekerd was.

“Dure constructiematerialen en complexe gevels zorgen voor stijgende schadepost bij hagelstormen”, zegt Peter Höppe, hoofd van Munich Re’s Geo Risks Research afdeling. “Recente studies wijzen uit dat toenemende vochtigheid in de lagere atmosfeer, een gevolg van de opwarming van de oceanen, zorgt voor heftiger stormen. Omdat deze waarden blijven stijgen, wordt preventie zelfs belangrijker dan het terugdringen van die waarden."