Volgens salarisdienstverlener ADP treffen mensen met een aanvullend pensioen of een lijfrente-uitkering, op de eerste uitkeringsspecificatie van 2016 een lager netto bedrag aan. De verlaging volgt uit berekeningen van ADP op basis van de belastingtarieven en premies per januari 2016.
Bij een aanvullend pensioen van 500 euro ontvangen wordt 3,50 euro minder bijgeschreven per maand, bij 750 euro is dat 5,20 euro. Het verschil met december 2015 loopt volgens ADP op tot 11,47 euro bij een aanvullend pensioen van 1.650 euro per maand. De teruggang in pensioenuitkering wordt pas minder vanaf een aanvullend pensioen van bruto 1.700 euro per maand.
Dat een aanvullend pensioen in 2016 lager uitvalt, komt voornamelijk doordat de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) per 1 januari stijgt. Waar gepensioneerden in 2015 nog een ZVW-premie van 4,85% betaalden, stijgt deze premie in 2016 naar 5,50%. Eveneens stijgt de belasting in de eerste schijf van 18,60% naar 18,65%.
Meer ouderenkorting in 2016
In tegenstelling tot de aanvullende pensioenen, gaat de AOW-uitkering in 2016 juist iets omhoog. De AOW-uitkering voor gehuwden stijgt netto met 10,58 euro. Voor ongehuwden is dit 16,20 euro. Belangrijkste reden van deze stijging is de verhoging van de ouderenkorting die bij de AOW-uitkering wordt verrekend met 145 euro.

Bron: Redactie InFinance | Datum: 17-12-15