Uit onderzoek van ANBO blijkt dat er onder ouderen nog veel misvattingen bestaan over de zorgverzekering. Het overgrote deel denkt dat de vergoedingen van hun (aanvullende) zorgpolis ieder jaar hetzelfde blijven en dat kan de senior duur komen te staan, waarschuwt de seniorenorganisatie.
Van de ondervraagde senioren denkt 70% dat bij een ongewijzigde verzekering bij dezelfde zorgverzekeraar, zij bij dezelfde artsen en zorgaanbieders terecht kunnen als het jaar daarvoor. Nog eens 40% denkt dat bij een ongewijzigde situatie dezelfde medicijnen vergoed worden en dat ook de hoogte van het vergoede bedrag hetzelfde blijft. Bovendien meent ruim 45% van de ondervraagden een restitutiepolis met volledige vergoeding te hebben. In werkelijkheid ligt dat getal volgens ANBO veel lager.
Senioren zijn honkvast als het om hun om zorgverzekering gaat. Bijna 60% is nog nooit van zorgverzekeraar veranderd. Dat is dus tevens een valkuil, stelt directeur-bestuurder van seniorenorganisatie ANBO, Liane den Haan. “Senioren moeten zich bewuster worden van het feit dat zorgverzekeraars elk jaar de spelregels veranderen. Wie de aanpassingen niet checkt, kan voor heel onaangename verrassingen komen te staan, zoals bijbetalen voor medicijnen of (fysio)behandelingen.”
Over dit onderzoek
Dit onderzoek heeft gelopen van 6 tot 22 november en is afgenomen onder leden (80% van de respondenten) en niet-leden van ANBO. In totaal deden er 6.506 respondenten mee van wie 60% man en 40% vrouw met een gemiddelde leeftijd tussen de 66 en 70 jaar.