De nieuwe Wet Werk en Zekerheid gaat naar verwachting 30% meer juridische geschillen opleveren door arbeidsconflicten. Dat komt voornamelijk door de vele open normen die deze wet hanteert.

Dat stelt rechtsbijstandverzekeraar en juridisch dienstverlener Arag. De nieuwe wet werd dinsdag 10 juni door de Eerste Kamer aangenomen. Volgens Arag zullen ondernemers moeite hebben met de veranderde regels en de onduidelijke wetgeving kan veel extra werk en zorgen veroorzaken.

Mr. Martijn Brouner, unit manager Rechtshulp Arbeid: "Deze nieuwe wet hanteert meerdere malen zogenaamde open normen waardoor de wet niet klip en klaar meldt hoe het nu precies is. Dat zal in veel gevallen de rechter moeten beslissen."

Deze onduidelijkheid zal naar verwachting van Arag een forse toename van arbeidsconflicten tot gevolg hebben. "Wij houden rekening met een stijging van 30% van het aantal arbeidszaken, dat nu al op een hoog niveau ligt door de economische crisis." Vooral kleine ondernemers en ondernemingen zonder P&O-afdelingen zullen hier de dupe van worden.

Naast de gewijzigde ontslagregeling worden, gefaseerd, nog andere maatregelen doorgevoerd. Over de juridische gevolgen van deze maatregelen maakt Brouner zich zorgen. Arag heeft een whitepaper op haar website gepubliceerd waarin de belangrijkste wijzigingen van de Wet Werk en Zekerheid voor ondernemers worden behandeld.

Tags: home, mkb