De markt voor bestaande koopwoningen trekt dit en volgend jaar weer langzaam maar zeker aan. Het aantal verkochte woningen neemt toe en de prijzen zullen weer licht stijgen.

Dat stelt de Rabobank vandaag in haar Kwartaalbericht Woningmarkt. De bank denkt dat het aantal verkochte woningen dit jaar zal toenemen naar 130.000 tot 140.000, na een dieptepunt van 110.103 in 2013. De prijzen zullen naar verwachting weer licht stijgen (0-1% in 2014 en 1-3% in 2015).

Een aantal factoren zorgt ervoor dat woonconsumenten het nu een goede tijd vinden om een woning te kopen. De belangrijkste daarvan zijn de sterk toegenomen betaalbaarheid van woningen en het verbeterde sentiment op de woningmarkt. Volgens de Rabobank zijn deze factoren sterker dan tegenkrachten als restschuldproblematiek en verder oplopende werkloosheid.

Hoewel een vergelijking met het eerste kwartaal van 2013 nog een daling laat zien van 1,5% zijn de huizenprijzen over de laatste negen maanden met 1,3% gestegen. Ook nam het aantal eigendomsoverdrachten fors toe.

Het eerste kwartaal van 2014 was qua verkoopaantallen het beste eerste kwartaal sinds 2008. Rabobank verwacht dat het aantal verkochte woningen verder zal stijgen, maar gezien de lagere leencapaciteit en de betrekkelijk grote groep huishoudens met een potentiële restschuld zal de snelheid van deze toename dit jaar nog beperkt blijven. Volgend jaar zal het reëel beschikbare inkomen per huishouden eindelijk weer duidelijk stijgen.

Daarnaast zal de prijsstabilisatie het vertrouwen in de woningmarkt verder doen toenemen. Een positieve prijsontwikkeling zal de restschuldproblematiek volgend jaar bovendien iets beperken, waarmee de doorstroming geleidelijk beter op gang zal komen.

Tags: financiele-planning, home, hypotheken