Het aantal woonverzekeringen dat een eigen risico van 0 euro kent, is gedaald van ruim 60% in 2010 naar minder dan 30% in 2014. Hiermee worden de producten voor de consument die zo nu en dan een schade claimt, aanzienlijk duurder.

Dat stel MoneyView na een uitgebreide vergelijking van woonverzekeringen. Hieruit blijkt onder andere dat er geen enkele verzekering meer is met een zogenaamde uitgebreide dekking, maar dat uitsluitend extra uitgebreide en all-risk dekkingen worden geboden.

De premies stijgen licht, echter het aantal producten dat geen eigen risico kent is gedaald van ruim 60% in 2010 naar minder dan 30% in 2014. Hiermee worden de producten voor de consument die zo nu en dan een schade claimt, toch aanzienlijk duurder.