Op 1 juli 2013 stond 2,5% van alle woningen in Nederland langer dan anderhalf jaar leeg. In totaal staan 140.000 woningen leeg, waarvan 190.000 woningen langdurig leeg.

Van leegstand is sprake als op een woonadres niemand staat ingeschreven. Dat kan gebeuren om verschillende redenen: de woning, de regio of de buurt zijn bijvoorbeeld niet zo aantrekkelijk. Maar een leegstaande woning kan ook een tweede woning zijn die door de eigenaar wel degelijk wordt gebruikt, bijvoorbeeld in vakanties, of voor verhuur aan toeristen. Toch staat deze woning dan administratief leeg.

Eén op de drie leegstaande woningen is binnen zes maanden weer bewoond. Deze kortdurende leegstand treedt vaak op bij verhuizingen en verbouwingen. Enige leegstand is nodig voor een goede doorstroming op de woningmarkt.

De langdurige leegstand is vooral groot in toeristische gebieden, waar veel tweede woningen staan. Ook in veel krimpregio's is de leegstand hoger dan het landelijk gemiddelde.

Van de vier grote steden heeft Utrecht de laagste langdurige leegstand (minder dan 3%). In Amsterdam en Rotterdam staat ruim 3% van de woningen langere tijd leeg, in Den Haag bijna 5%. In Den Haag wordt een deel van de leegstaande woningen bewoond door diplomaten die daar niet staan ingeschreven. (Bron: CBS)