Het overgrote deel van de Nederlanders (66%) denkt niet dat de crisis voorbij is. Dit resulteert erin dat alle inkomensgroepen blijven bezuinigen. Een lichtpuntje: veel mensen willen wél meer uitgeven aan het opknappen of verbouwen van de woning. Dit blijkt uit onderzoek van het Nibud naar de beleving van de crisis op de uitgaven van Nederlanders, dat is uitgevoerd met behulp van creditmanagementorganisatie GGN.

Alhoewel één op de vijf Nederlanders vindt dat het slechter met de economie gaat, denkt 34% daarentegen dat de crisis voorbij is. Dit zijn vooral hoger opgeleide mannen met een bovenmodaal inkomen die goed kunnen rondkomen. 20% van hen merkt in zijn dagelijkse leven dat het beter gaat met de economie.

In het Nibud-rapport 'De crisis voorbij' blijkt verder dat bijna 65% van de Nederlanders het afgelopen jaar heeft bezuinigd en 67% zal dit ook komend jaar doen. Dit laatste percentage is nagenoeg gelijk aan 2013; toen gaf 70% van de Nederlanders aan te bezuinigen.
Alle inkomensgroepen bezuinigen, ook opvallend veel mensen die zeggen goed te kunnen rondkomen. Ruim de helft van de Nederlanders (52%) geeft aan bepaalde uitgaven te hebben uitgesteld. Uitstellen van uitgaven is een vorm van bezuinigen die men pas in een verder gevorderd stadium toepast. Eerst zal men zoeken naar een goedkopere variant van datgene wat men wil hebben. Als het geld er echt niet is, wordt de koop uitgesteld.

Bijna 30% van de Nederlanders verwacht dit jaar meer te gaan uitgeven dan vorig jaar. En 44% van hen verwacht dat te doen omdat ze denken dat de economie aantrekt. Aan iedereen die heeft bezuinigd is gevraagd of ze van plan zijn weer geld uit te gaan geven dit jaar. Weinigen zijn dit echt van plan, slechts 20%.

Een positieve uitschieter ziet het Nibud bij mensen die hebben bezuinigd op het opknappen of verbouwen van de woning. Van hen zegt 30% daar weer meer geld aan te willen uitgeven. Met name de hogere inkomens gaan dat doen. Ook voor de meeste andere uitgavenposten blijken vooral de hogere inkomens, de hoger opgeleide mannen en diegenen die goed kunnen rondkomen van plan meer geld uit te gaan geven.