Bijna de helft van de Nederlanders (44%) staat af en toe rood, zo blijkt uit onderzoek van GfK in opdracht van de AFM.
Van deze groep zegt 47% voor rood staan te kiezen omdat zij niet willen lenen.
Nog eens 20% zegt een consumptief krediet te duur te vinden.

GfK vroeg 511 consumenten naar hun ervaringen met rood staan. Maandelijks heeft 15% van de Nederlanders een negatief saldo op de betaalrekening.
Het gaat met name om mensen met minder dan € 10.000 spaargeld en mensen met een inkomen tussen de € 23.500 en € 39.000.

Opmerkelijk is dat 81% van de recente sluiters van een consumptief krediet wel eens rood staat: veel meer dan het landelijk gemiddelde.
Van deze groep staat zelfs 34% maandelijks in het rood.
Voor 17% van de kredietsluiters duurt die situatie gemiddeld langer dan drie maanden.

De grootste groep (39%) maakt voor de zekerheid gebruik van de optie om rood te kunnen staan; een kwart geeft aan dat het een standaardoptie is bij de bank.
Over dat laatste is de AFM kritisch: "Het gebruik maken van roodstand zou een weloverwogen beslissing van de consument moeten zijn.

" Twee derde denkt dat de gemiddelde rente bij rood staan lager is dan 12%, terwijl in werkelijkheid percentages tot boven de 14% worden berekend.