De oktoberstorm die gisteren over ons land raasde en twee mensen het leven kostte, heeft volgens eerste schattingen van het Verbond van Verzekeraars voor € 95 mln aan materiële schade veroorzaakt. Hierbij zijn schades aan de overheids- en landbouwsector nog niet meegerekend.

Veel schade werd aangericht door bomen die – nog flink in het blad – ontworteld raakten en op auto's of woningen vielen. Ook rondvliegende dakpannen en puin veroorzaakten schade aan woningen, bedrijfspanden en voertuigen.

De stormschade gisteren was weliswaar fors, maar wordt nog overtroffen door de storm Kyrill, die op 18 januari 2007 voor een schadepost van meer dan € 200 mln zorgde. Een 'normale' herfststorm veroorzaakt een schade die al snel meer dan € 1 mln bedraagt.

Code rood Volgens het Verbond was de schade gisteren nog groter geweest als de autoriteiten niet hadden gewaarschuwd voor het naderend onheil. "Omdat het KNMI tijdig een code rood aangaf en ook de brandweer in sommige streken met adviezen aan de bevolking kwam is waarschijnlijk veel ellende voorkomen", vermoedt algemeen directeur Richard Weurding.
Volgens expertisebureau CED kun je je eigenlijk niet goed voorbereiden op dergelijke heftige stormen: "Regulier onderhoud aan gebouwen voorkomt vanzelfsprekend een hoop ellende, maar als de wind met 130 kilometer per uur aanzet, dan is het bijna onvermijdelijk dat er schade ontstaat.

Tegen het omwaaien van vrachtwagens is wel degelijk iets te doen, door bijvoorbeeld een rijverbod in te stellen bij een bepaalde windkracht. Hier is bij wet nog niets voor geregeld, waardoor we hiermee ook nog veel mee worden geconfronteerd.
Volgens CED worden zeker niet alle schades vergoed: "Indien een schade expert vaststelt dat er sprake is van achterstallig onderhoud, dan kan de verzekeraar een beroep doen op een uitsluiting in de polisvoorwaarden. Maar als er sprake is van schade bij windkracht 11 of soms meer, dan kan op deze clausule geen beroep worden gedaan, want in dat geval is er sprake van overmacht.
Daarnaast kan er voor woonhuisverzekeringen ook een eigen risico op stormschades van toepassing zijn.

Verzekeraars zetten de komende dagen extra mankracht in, om de claims op inboedel-, opstal- en autoverzekeringen snel te kunnen verwerken. "Schades die direct actie vereisen zullen direct gemeld worden en die zullen wij binnen enkele dagen van onze klanten (verzekeraars) ontvangen", aldus CED. Kleinere schades worden in de loop van de komende weken en soms maanden bij de verzekeraars gemeld, vaak met herstelnota's of offertes. Verder leert de ervaring dat een groot aantal schadeclaims bij de callcenters van de verzekeraars wordt gemeld.

Verzekeraars spelen wel in op het hoge aanbod van schades ten gevolge van een gebeurtenis als deze storm, constateert CED: "Veelal wordt het grensbedrag voor gedupeerden door verzekeraars verhoogd alvorens een schade-expert wordt ingeschakeld. Hierdoor ontvangen gedupeerden reeds toestemming het hersteltraject in te zetten en men kan dan achteraf de reparatienota's indienen waarna deze worden uitbetaald. Helaas kan het zo zijn dat hierdoor verzekeraars meer schade uitbetalen dan strikt noodzakelijk is. Immers, controle op de staat van onderhoud en uitvoering van de herstelwerkzaamheden wordt hierdoor teniet gedaan."