De AFM waarschuwt consumenten voor de risico's van beleggen in grond.

Hieraan kleven volgens de toezichthouder beduidend grotere risico's dan aan bijvoorbeeld spaarproducten.
De AFM roept consumenten op om zelf eerst goed onderzoek te doen.

De toezichthouder constateert dat er vooral landbouwkavels in Nederland en Oost-Europa worden aangeboden, onder meer via advertenties in landelijke dagbladen en op internet. Daarbij bieden sommige partijen grondbeleggingen aan als alternatief voor een spaarrekening.

De AFM wijst erop dat grondbeleggingen aanzienlijk hogere risico's kennen dan spaarrekeningen en in haar ogen daarom geen geschikt alternatief zijn. "De gepresenteerde waardeontwikkeling van landbouwgrond door wijzigingen van bestemmingsplannen is vooralsnog niet waar gemaakt", aldus de AFM. "

Als de grond of de aanbieder zich in het buitenland bevindt, ontstaat er extra risico voor consumenten. Dat maakt het namelijk lastiger om te controleren wat er met hun ingelegde geld gebeurt en om de aanbieder aansprakelijk te stellen wanneer iets niet in orde is."

De AFM houdt sinds 2008 verscherpt toezicht op aanbieders van grondbeleggingen.
Er is sindsdien onderzoek verricht naar zesendertig mogelijk illegale aanbieders van en twaalf mogelijk illegale bemiddelaars in beleggingsobjecten.
Dat heeft geresulteerd in meerdere handhavingmaatregelen.
Ook heeft de toezichthouder notarissen gewezen op de mogelijke vergunningplicht voor aanbiedingen van grond als beleggingsobject.

Het negeren van de vergunningplicht bij de aanbieder is volgens de AFM in strijd met de zorgplicht van de notaris.