Zorgverzekeraars zijn niet overtuigd van de werking van een drankje van Nutricia dat een positief effect zou hebben op het geheugen van vroegdementerenden. Uit navraag van Zorgverzekeraars Nederland blijkt dat aangesloten verzekeraars het drankje dat 4 euro per dag kost, niet meer vergoeden.

Een werkzame drank is goed nieuws voor Nederlanders die recentelijk de diagnose Alzheimer kregen omdat er nauwelijks middelen tegen dementie zijn. Maar deze maand ontstond ophef rond de medische voeding van Nutricia.
Volgens de fabrikant was het drankje opgenomen in de Zorgstandaard Dementie, een richtlijn voor goede dementiezorg. Een middel dat in deze richtlijn is opgenomen kan voor verzekeraars aanleiding zijn het middel te vergoeden.
Achteraf bleek dat het middel slechts tijdelijk genomineerd was om in een conceptversie van de richtlijn te worden opgenomen. Na een uitzending van Tros Radar besloot Menzis een brief naar alle apotheken te sturen.

Inmiddels willen Menzis, Achmea, VGZ en CZ het middel Souvenaid ook niet meer vergoeden als middel tegen ondervoeding waarvoor het ook gebruikt kan worden. Een lobby van Nutricia om verzekeraars op andere gedachten te brengen heeft nog niks uitgehaald.

(Trouw, pag. 9)