De gemiddelde betaalde jaarpremie voor de basisverzekering, inclusief eventuele collectiviteitskortingen, is met € 11 gedaald tot circa € 1.215, zo blijkt uit een jaarlijks mobiliteitsonderzoek van BS Health Consultancy.

Het ministerie van VWS voorzag in september nog een stijging van de nominale premie in 2013 van € 20. De daling van de nominale premie is enerzijds veroorzaakt doordat verschillende zorgverzekeraars hun jaarpremie hebben verlaagd ten opzichte van 2012, anderzijds doordat verzekerden zijn overgestapt naar een financieel aantrekkelijker alternatief.

Veel verzekerden waren dit jaar namelijk uit op kostenbesparing. Dat werd op vier manieren gerealiseerd: door te kiezen voor een relatief goedkope (internet)polis (van 770.000 verzekerden in 2012 tot ruim een miljoen in 2013), door te gaan deelnemen aan een collectiviteit (van 68% naar 70%), door te kiezen voor een vrijwillig eigen risico (van 6% naar 8%) of door de aanvullende verzekering te schrappen (van 87% naar 84%).

Hierdoor zijn bijna 1,2 miljoen Nederlanders, ofwel 7% van de verzekerden van zorgverzekeraar veranderd. Daarmee is de mobiliteit van zorgverzekerden voor het vierde achtereenvolgende jaar toegenomen, aldus het mobiliteitsonderzoek.
Daarbij koos 13% van de verzekerden voor een restitutiepolis zonder gecontracteerde zorg.