De dalende economie laat duidelijk zijn sporen achter op de arbeidsmarkt, zo bericht het CBS.

De werkloosheid stijgt en het aantal banen daalt. De meting in april geeft de laatste stand van zaken weer: het aantal werklozen, na seizoencorrectie, is met 7 duizend gestegen tot 650 duizend personen....