De Consumentenbond vindt dat hypotheekklanten een wettelijk recht zouden moeten krijgen op een redelijke hypotheekrente.
Een toezichthouder zou moeten voorkomen dat geldgevers onredelijke kosten in rekening brengen.

De bond doet het voorstel naar aanleiding van berichten dat de hypotheekrente in ons land 1% hoger zou liggen dan nodig is. Volgens cijfers van het Centraal Planbureau betalen Nederlanders jaarlijks € 6,7 mld te veel hypotheekrente, stelt de bond. "De noodzaak om in te grijpen in de hypotheekmarkt is ook voor de overheidsfinanciën groot omdat de staat - en dus elke belastingbetaler - via de hypotheekrenteaftrek meebetaalt aan de te hoge hypotheekrente." De Consumentenbond wijst naar de energiesector, waar in 2004 een vergelijkbare constructie is ingevoerd. "De NMa kent de kostprijs die energieleveranciers betalen, en toetst de energietarieven daaraan, met een geheime formule.
Wil een leverancier te hoge tarieven berekenen, dan kan de NMa ingrijpen."