De AFM heeft goed nieuws. De tien grote banken en verzekeraars in Nederland stellen het belang van de klant meer centraal. Zo blijkt uit het Klantbelang Dashboard van de AFM.

In 2012 scoorden grote banken en verzekeraars gemiddeld een 3,3 op de vijfpuntschaal van het Klantbelang Dashboard van de AFM.
De AFM meet hiermee vanaf 2010 in welke mate de banken en verzekeraars de belofte om het belang van de klant centraal te stellen waarmaken.
In 2011 was het gemiddelde nog 3,0, in 2010 was dat 2,7.

De AFM constateert dat de grote banken en verzekeraars gestaag vooruitgang boeken, maar ook dat er nog flink geworsteld wordt met het behartigen van het klantbelang. Het verbeteren van producten en diensten alleen is niet voldoende, meent de AFM.
"Banken en verzekeraars hebben ook een uitdaging om beter inzichtelijk te maken wat wel en niet goed gaat en hun stakeholders te betrekken in een dialoog hierover", aldus de toezichthouder.

Een aantal veranderingen is wel zichtbaar, bijvoorbeeld de verbeterde kwaliteit en begrijpelijkheid van de verstrekte informatie en de vereenvoudiging van het assortiment spaarproducten.
Ook de grote verzekeraars gaan vooruit, meent de AFM. Een citaat uit het rapport: "Ook de grote verzekeraars zijn in beweging.

Bijna alle grote verzekeraars hebben bijvoorbeeld budget AOV's (arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) uit hun portefeuille gehaald. Deze producten boden vaak schijnzekerheid en veroorzaakten daarmee voorzienbare teleurstellingen.

Klanten worden beter geïnformeerd over financiële producten dan vorig jaar, al is er op dit gebied nog steeds werk aan de winkel.
Verzekeraars kijken ook kritischer of de adviseurs/bemiddelaars waar ze mee samenwerken het belang van de klant dienen, zoals ook verwacht mag worden dat zij kritisch naar verzekeraars kijken."