Tweede Kamer stemt in met belastingplan. 
De nieuwe regels voor de aftrek van hypotheekrente gaan in per 1 januari 2013.

Wie na deze datum een nieuwe hypothecaire lening afsluit, krijgt alleen renteaftrek als de lening in dertig jaar volledig en tenminste annuïtair wordt afgelost.
Voor bestaande hypotheken verandert in beginsel niets. Deze maatregelen maken deel uit van het Belastingplan 2013 dat is goedgekeurd door de Tweede Kamer.

Een andere maatregel is dat rente op restschulden tien jaar lang in aftrek mag worden gebracht. Voorwaarde is wel dat de restschuld is ontstaan door verkoop van een woning in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017.

De termijn waarin een vermindering van overdrachtsbelasting geclaimd kan worden bij doorverkoop van een woning of bedrijfspand, wordt tijdelijk verlengd van 6 naar 36 maanden. Het lage tarief in de overdrachtsbelasting geldt vanaf 2013 ook voor zogeheten aanhorigheden die later verkregen worden, zoals de tuin, garages en schuren.