In samenwerking met Vereniging Eigen Huis heeft verzekeraar Neerlandse de Catastrofeverzekering geïntroduceerd. Deze verzekering dekt de schade als een woning beschadigd raakt als gevolg van een overstroming of een aardbeving en zelfs door een terroristische aanslag of bommen uit de Tweede Wereldoorlog.

Sinds de Watersnoodramp in 1953 beschouwen verzekeraars het overstromingsrisico als technisch onverzekerbaar.

De nieuwe verzekeraar Neerlandse slaagde erin het risico onder te brengen bij Lloyds of Londen. De Catastrofeverzekering keert maximaal 75.000 euro per gebeurtenis uit. Op de website van Neerlandse kan een huiseigenaar zien welk overstromingsrisico zijn huis loopt, en de verzekeringspremie berekenen.
De hoogte van de premie is onder meer afhankelijk van de risico's in de woonomgeving.